VPIS V NOVO ŠOLSKO LETO 2024/2025

skozi celo leto sprejemamo vloge za vpis otrok v 2 kombinirana oddelka. Vsak oddelek lahko sprejme 15 otrok. Čarobni svet je sofinanciran s strani Mestne občine Kranj v višini 85% cene javnega vrtca za kombinirane skupine, oziroma s tisto občino v kateri ima otrok stalno bivališče. Razliko do polne cene vrtca plačajo starši sami. Otroke sprejemamo na podlagi oddane vloge, ki jo lahko pošljete po mailu, prinesete osebno v prostore vrtca med delovnim časom od 6.30 do 16.00h ali pošljete po pošti. Vloge za vpis sprejemamo tudi med šolskim letom, vendar je sprejem možen le če se v oddelku sprosti mesto. Vlogi morate priložiti ustrezna dokazila. Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka, o pogodbenih obveznostih. Ko starši podpišete z vrtcem pogodbo je potrebno oddati vlogo na CSD za znižanje plačila vrtca. CSD na podlagi vaših prihodkov izračuna višino plačila in vam izda odločbo o višini plačila mesečne oskrbnine. Starši lahko v koledarskem letu za otroka koristite tudi 30-60 dni začasnega izpisa zaradi počitnic ali v primeru ko je otrok odsoten zaradi bolezni vsaj 15 dni nepretrgoma in če zagotovite zdravniško potrdilo, da je otrok bil bolan. V takih primerih ste starši oproščeni plačila vrtca do 50% mesečne oskrbnine. 

Pred samim uvajanjem starše povabimo na prvi individualni razgovor, kjer se pogovorimo in uskladimo o vaših pričakovanjih in potrebah otrok.

Več informacij o vpisu lahko dobite tudi na naši telefonski številki: 059/024-914 ali pa nam pišete na info@carobni-svet.com 

Kontakt